Stapels hout

Beleidsplan Wijs met hout 2010-2015

Het beleid van de VVNH is vastgelegd in het beleidsplan Wijs met hout 2010-2015. U kunt een gedrukt exemplaar aanvragen bij het secretariaat (036 5321020 | info@vvnh.nl) of hier een exemplaar downloaden.

Beleidsplan in het kort
Met de uitvoering van het beleidsplan 2006-2009 ‘De wortels van hout’ zijn er al flinke stappen gezet en is de import van aantoonbaar legaal en duurzaam geproduceerd hout en houtproducten door de aangesloten leden aanzienlijk gestegen.

Door de huidige economische situatie staat de houtsector voor grote uitdagingen. De vraag naar hout in algemene zin en duurzaam geproduceerd hout en houtproducten in het bijzonder, dient de komende beleidsperiode actief gestimuleerd te worden. De VVNH zal zich daar de komende jaren voor inzetten. Nu de beschikbaarheid van duurzaam geproduceerd hout en houtproducten steeds groter wordt, loopt de vraag ernaar sterk terug. Dit is een zorgwekkende ontwikkeling die gekeerd moet worden. De VVNH vindt het van groot belang dat boseigenaren gestimuleerd blijven hun bossen duurzaam te beheren.

Het beleidsplan 2010-2015 ‘Wijs met Hout’ bouwt voort op de ingezette lijnen uit het vorige beleidsplan. Voor de komende jaren ziet de VVNH het als grote uitdaging om de gehele houtketen te activeren de slag te maken naar duurzaam geproduceerd hout en houtproducten. Dit betekent dat voor het eerst  ook duurzaamheiddoelstellingen zullen gelden voor de niet-importerende leden. Alle leden - zowel de importeurs als de  distributeurs – worden actief betrokken bij de uitvoering van het beleidsplan.

De volgende doelstellingen zijn vastgesteld: In 2015 moet 50% van het hardhout, 85% van het plaatmateriaal en 100% van het naaldhout, dat de VVNH leden importeren/inkopen aantoonbaar duurzaam geproduceerd zijn. In 2015 is daarmee gemiddeld 85% van de import/inkoop van de VVNH leden aantoonbaar duurzaam geproduceerd.