Stapels hout

Jaarlijks worden de leden van de VVNH worden verzocht hun loonsomopgave op te geven.

De gegevens zijn nodig voor het bepalen van:

  • de variabele contributie;
  • het aantal stemmen dat in vergaderingen kan worden uitgebracht;
  • de personeelsbezetting van – en personeelsmutatie bij de lid houtondernemingen.

Het digitale formulier met toelichting staat op het besloten deel van de VVNH website.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer R. Schweitz op telefoonnummer 036-5321020 | r.schweitz@vvnh.nl