Stapels hout

Persbericht n.a.v. de CAO onderhandelingen

Almere, 4 oktober 2023

Berichtgeving naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen in de cao onderhandelingen voor de houthandelt

Vakbonden FNV en CNV gaan niet in op het dringende verzoek van de werkgevers in de houthandel om verder in overleg te gaan

Tot grote teleurstelling van de werkgevers hebben de vakbonden FNV en CNV tot op heden geen gehoor gegeven aan het verzoek om weer met elkaar om de tafel te gaan zitten. Dit verzoek is uitdrukkelijk uitgesproken door de Koninklijke VVNH (de brancheorganisatie voor houthandelaren ) in de reactie van 28 september jl., op het door de vakbonden gestelde ultimatum. Overigens is dit ultimatum pas op 22 september jl. door de vakbonden verzonden terwijl zij op 6 juni jl., dus ruim drie maanden daarvoor, de onderhandelingen hebben gestaakt. In de reactie van de werkgevers in de houthandel is aangegeven dat het erg onbevredigend is dat er nog geen nieuwe cao tot stand is gekomen.

Niet alleen de onduidelijke situatie die hierdoor is ontstaan, is onwenselijk, maar het nog steeds niet bereiken van een onderhandelingsresultaat heeft ook grote financiƫle gevolgen op pensioengebied. De vakbonden zijn hiervan op de hoogte.
Naast het feit dat de bonden geen gehoor geven aan dit verzoek heeft FNV inmiddels ook besloten zich voorlopig terug te trekken uit alle overige voor de houtbranche belangrijke overleggen, zoals het Paritair Beraad, overleggen met betrekking tot pensioenen, duurzame inzetbaarheid en arbeidsomstandigheden. Voor dit laatste overleg heeft ook CNV zich afgemeld. De besluitvorming over deze onderwerpen en de uitvoering van onderliggende activiteiten lopen hierdoor onwenselijke vertraging op. Dit heeft voor de zowel de werknemers als de werkgevers in de houtbranche negatieve gevolgen.

De werkgevers doen hierbij nogmaals een uitdrukkelijk beroep op de vakbonden om terug te keren naar de onderhandelingstafel.

Thema's

Het laatste nieuws

Bekijk alles